Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

o autorovi

Lukáš Blažej

lokalita: Varnsdorf, okr. Děčín (CZ)

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

 

email: blazalukas@gmail.com

gsm: +420 739089629

 

 

 

Bibliografie

 

2018

 • BLAŽEJ L. 2018: Hmyz v perovkách Lukáše Blažeje II. Mandava. Sborník kruhu přátel muzea Varnsdorf. 2017-2018: xx-xx.
 • BLAŽEJ L. 2018: Shrnutí 20. a 21. setkání EK v Prysku v roce 2017 a 2018. Listy EK 18: 1-2.
 • Blažej L., Brůha P. & Chvojka P. 2018: Dny EK 2018 – Jizerské hory. Listy EK 18: 2-4.
 • BLAŽEJ L. & Spružina J. 2018: 3. Motýlí noc v Prysku. Listy EK 18: 8-9.
 • BLAŽEJ L. , Veselý P. & Vonička P. 2018: Carabidologická exkurze 2018 na dolním toku Labe, v úseku Hřensko – Nebočady. Listy EK 18: 9-11.
 • BLAŽEJ L. , Brůha P., Černý J., Michalega M. & Presler J. 2018: Výzkum hmyzu v Českém Švýcarsku v roce 2018. Listy EK 18: 13-16.
 • BLAŽEJ L. 2018: Dipterologický výzkum Českolipska. Listy EK 18: 18-20.
 • BLAŽEJ L. , Černý J. & Šmíd K. 2018: Entomologický pohled na Střední vrch (Dolní Prysk, okr. Česká Lípa). Listy EK 18: 21-22.
 • BLAŽEJ L. , Preisler J. & Hejduk J. 2018: Pivní pasti v Labských pískovcích. Listy EK 18: 22-23.
 • BLAŽEJ L. & Pavel VONIČKA 2018: Muzejní novinky. Listy EK 18: 25-26.
 • Brůha P. & BLAŽEJ L. 2018: Brouci (Coleoptera) čeledí Elateridae, Eucnemidae a Throscidae vybraných pískoven Českolipska. Bezděz 27: 121-138

Přednášky:

 • Blažej L., Roháček J., Starý J. & Tkoč M. 2018: Dipterologický výzkum Českolipska. 22. setkání EK, pobočky ČSE, 11/2018.
 • Blažej L. 2018: Agroenvi na severočeských typech krajiny z pohledu entomologie - klíčové druhy a jejich společenstva. Seminář agroenviromentálně – klimatických opatření PRV (AEKO). Seminář pořádaný Ministerstvem zemědělství ve spolupráci s NP České Švýcarsko, Děčín 11/2018.

 

2017

 • BLAŽEJ L. 2017: 2. Motýlí noc v Prysku. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 17: 2-3.
 • BLAŽEJ L. 2017: Entomologický průzkum vybraných vřesovišť NP České Švýcarsko. Závěrečná zpráva. Msc. Depon. In. Správa NP České Švýcarsko, Krásná Lípa. 56 pp.
 • Blažej L. 2017: Kutilky a vosy (Hymenoptera: Aculeata: Spheciformes a Vespidae) žizníkovské pískovny (Česká Lípa). Bezděz 26: 153-174.
 • BLAŽEJ L. 2017: Shrnutí 19. setkání EK v Prysku, konaného ve dnech 25.-26.3.2017. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 17: 2.
 • BLAŽEJ L. 2017: Vyhodnocení účelnosti opatření pro podporu výskytu plazů se zaměřením na zmiji obecnou při PR Arba a na ploše bývalé lesní školky v Bynovci a shrnutí výskytu v oblasti CHKO Labské pískovce a NP České Švýcarsko. Závěrečná zpráva. Msc. Depon. In. Správa NP České Švýcarsko, Krásná Lípa. 36 pp.
 • BLAŽEJ L., BRŮHA P., CHVALKOVSKÝ J., MATÚŠOVÝCH P. & VONIČKA P. 2017: Faunistické střípky 2017. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 17: 14-15.
 • Blažej L., Brůha P., Kadlec J. & Lust Z. 2017: Dny EK 2016 – Českolipsko. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 16: 3-8.
 • BLAŽEJ L., BRŮHA P., MICHALEGA M. & ČAPEK L. 2017: Společné exkurze a výzkumy EK v Zadních Jetřichovicích (NP České Švýcarsko) v roce 2017. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 17: 10-12.
 • Blažej L., Macek J. & Trýzna M. 2017: Žahadlový blanokřídlý hmyz NP České Švýcarsko. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 16: 15-18.
 • Blažej L., Spružina J., Matúšových P. & Kadlec J. 2017: Faunistické střípky 2016. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 16: 13-14.
 • Blažej L. & Škoda R. 2017: Nosatci vstavačové louky PR Pekelský důl. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 17: 9.
 • Blažej L. & Škoda R. 2017: Nosatcovití brouci (Coleoptera: Curculionidae) obory Vřísek. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 17: 16-17.
 • BLAŽEJ L. & TYRNER P. 2017: Zlatěnky (Hymenoptera: Aculeata: Chrysididae) vybraných pískoven Českolipska (severní Čechy). Cuckoo wasps (Hymenoptera: Aculeata: Chrysididae) of selected sandpits in the Česká Lípa district (northern Bohemia). Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy 35: 99-120.
 • Blažej L. & Vonička P. 2017: Muzejní novinky. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 17: 27-28.
 • Blažej L., Vonička P. & Krásenský P. 2017: Muzejní novinky. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 16: 25-27.
 • BLAŽEJ L., VONIČKA P., ČERNÝ J., BRŮHA P. & KADLEC J. 2017: Vřesoviště severních Čech. Bývalá lesní školka v Bynovci (NP České Švýcarsko). Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 17: 3-8.
 • Brůha P. & Blažej L. 2017: Brouci českolipských pískoven – Elateridae, Eucnemidae a Throscidae. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 16: 23-25.
 • Černý J. & Blažej L. 2017: Dodatek k motýlům Hraničního buku (Vasrndorf, Dolní Podluží). Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 16: 18-21.
 • Černý J., Čapek L., Lust Z. & Blažej L. 2017: Motýli (lepidoptera) obory Vřísek (Zahrádky u České Lípy). Bezděz 26: 119-152.
 • TRÝZNA M. & BLAŽEJ L. 2017: Description of a new species of the genus Paecilocaulus Fairmaire (Coleoptera: Anthribidae) from Fiji. Zootaxa 4324 (2): 385–390.

 

2016

 • Blažej L., Čapek L., Černý J. & Kadlec J. 2016: Brouci (Coleoptera) a motýli (Lepidoptera) vrchu Hraniční buk a jeho okolí (Varnsdorf a Dolní Podluží). Mandava, Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf, 2015-2016: 119-154.
 • Blažej L., Macek J. & Trýzna M. 2016: Kutilky a vosovití (Hymenoptera: Aculeata: Spheciformes, Vespidae) chladných a inverzních biotopů v Národním parku České Švýcarsko. (Spheciformes and Vespidae (Hymenoptera: Aculeata) of the cold and inverse habitats in the České Švýcarsko National Park). Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy 34: 107–142.
 • Hlaváč P. & Blažej L., 2016: Endogean and cavernicolous beetles of the Balkans. XVI. A new, anophthalmous species of Neuraphes Thomson, 1859 (Coleoptera: Staphylinidae: Scydmaeninae) from Albania. Zootaxa, 4147 (5): 597–600
 • Blažej L., Čapek L., Černý J. & Kadlec J., 2016: Brouci (Coleoptera) a motýli (Lepidoptera) vrchu Hraniční buk a jeho okolí (Varnsdorf a Dolní Podluží). Mandava, Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf (in print).
 • Blažej L., Kadlec J., Brůha P., Matúšových P. & Čapek L., 2016: Brouci (Coleoptera) jírovcové aleje v oboře Vřísek (Zahrádky u České Lípy). Bezděz, 25: 117-158.
 • Blažej L., 2016: Významné druhy brouků (Coleoptera) Havraního vrchu v Bělé u Děčína. Děčínské vlastivědné zprávy (in print).
 • Blažej L. & Trýzna M. 2016: Ještě je můžeme vidět. Kraslík Alysson ratzeburgi Dahlbom. České Švýcarsko. Zpravodaj Správa Národního parku České Švýcarsko, Krásná Lípa, 15/1: 6.

Přednášková činnost:

 • Blažej L., 2016: Specifické vlastnosti několika populací V. a. ammodytes. Zoologický výzkum spol. ZOOGEOS neznámých zemí Balkánského poloostrova. 27. Herpetologická konference Klubu karlovarských teraristů se zaměřením na jedovaté živočichy, ZOO a BZ města Plzeň: 26.-28.2.2016.
 • Blažej L., 2016: Lacertini alias Veselé ještěrky - chov, endemismus, genetika, etologie, příklady. Herpetologická konference Klubu karlovarských teraristů se zaměřením na jedovaté živočichy, Prysk: 7.-9.10.2016.

 

2015

 • Blažej L. & Bauer P., 2015: Entomologický průzkum PP Pekelský důl. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 15: 8-10.
 • Blažej L., Bauer P., Lust Z. & Plekanec J., 2015: Pokračování průzkumu zanikající pískovny ve Fukově. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 15: 15-16.
 • Blažej L., Černý J., Matúšových P., Krásenský P., Kadlec J. & Lust Z., 2015: Faunistické střípky 2015. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 15: 12-15.
 • Blažej L., Kadlec J. & Matúšových P., 2015: Entomologický průzkum v oboře Vřísek. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 15: 20-25.
 • Blažej L., Kadlec J., Schön K. & Černý J., 2015: Entodny EK 2015 – Českolipsko. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 15: 2-4.
 • Blažej L., Vonička P. & Moravec P., 2015: Endemičtí střevlíkovití brouci Balkánského poloostrova. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 15: 29-30.
 • Holuša J., Trýzna M. &  Blažej L., 2015: Výzkum rovnokřídlého hmyzu (Orthoptera) na území NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 15: 7-8.

Přednášková činnost:

 • Blažej L., 2015: Výzkum bezobratlých pískoven Českolipska. Přednáška k příležitosti setkání externích pracovníků VMG CL, Česká Lípa.
 • Blažej L. & Dohnal J., 2015: Zmije a CITES. Přednáška k příležitosti biologické olympiády, Česká Lípa.
 • Blažej L., 2015: Brouci obory Vřísek. Výsledky jednoletého průzkumu páchníkové aleje v oboře Vřísek. Přednáška k setkání pobočky ČSE, Prysk: 5. - 6. 12. 2015.
 • Blažej L., Macek J. & Trýzna M., 2015: Kutilky (Hymenoptera: Spheciformes) Českého Švýcarska. Přednáška k setkání pobočky ČSE, Prysk: 5. - 6. 12. 2015.

 

2014

 • Blažej L., 2014: Střevlíkovití brouci (Coleoptera, Carabidae) vybraných inverzních roklí v Národním parku České Švýcarsko. Bezděz, 23: 195-212.
 • Blažej L., Černý J., Moravec P., Kadlec J., Lust Z., Preisler J., Vonička P. & Wisura M., 2014: Entodny EK 2014 - NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 14: 2-5.
 • Blažej L., Kadlec J., Brůha P., Michalega  M. & Krásenský P., 2014: Bučiny západní části CHKO. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 14: 5-10.
 • Blažej L., Šťastný J. & Brůha P., 2014: Připravovaná PR Eiland - Ostrovská rašeliniště. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 14: 10-13.
 • Blažej L., 2014: Potemníkovití brouci Českého Švýcarska a Šluknovska (Coleoptera, Tenebrionidae). Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 14: 20.
 • Blažej L., Černý  J., Šťastný J., Rejl S., Baňař P., Brůha P., Kadlec J. & Vonička P., 2014: Faunistické střípky 2014. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 14: 21-23.
 • Bogusch P., Blažej L., Trýzna M. & Heneberg P., 2014: Forgotten role of fires in Central European forests: critical importance of early post-fire successional stages for bees and wasps (Hymenoptera: Aculeata). Eur. J. Forest. Res. (2015), 134:153–166.

Přednášková činnost:

 • Blažej L., Vonička P., Kůrka A., Trávníček D., Vitáček Z. & Moravec P., 2014: Zoologický výzkum neznámých částí Balkánského poloostrova. Se zaměřením na entomofaunu. Setkání pobočky ČSE, Děčín: 22.11.2014.
 • Blažej L. & Klingner O., 2014: Pojednání o lykienské populaci Montivipera xanthina a M. xanthina sensu lato. 25. Herpetologická konference Klubu karlovarských teraristů se zaměřením na jedovaté živočichy, 2014, ZOO a BZ města Plzeň: 21.-23.2.2014.

V rámci komentované prohlídky výstavy Práce severočeských ilustrátorů přírody: např. exkurze KMPV 24.5.2014, exkurze KKT 8.8.2014, Den Země:

 • Blažej L., 2014: Současná Taxonomie Kajmanek rodu Chelydra a Macrochelys.
 • Blažej L. & Chadima V., 2014: Genetika lokalitní italské ještěrky Podarcis siculus v chovu.
 • Blažej L., 2014: Zmije rodu Pseudocerastes.

 

2013

 • Blažej L., Žemlička M., Schön K. & Vonička P., 2013: Entodny EK 2013 v CHKO Labské pískovce. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 13: 1-5.
 • Blažej L., Bezděčka P., Bezděčková K., Bogusch P. & Tyrner P., 2013: 9. setkání Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku - CHKO Labské pískovce a Českolipsko. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 13: 6-9.
 • Blažej L., Brůha P., Michalega M. & Trýzna M., 2013: Faunistické střípky. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 13: 19-20.
 • Blažej L. & Schön K., 2013: Nová lokalita zobonosky Chonostropheus tristis (Fabricius, 1794). Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 13: 21-22.
 • Blažej L., 2013: Červotoč tabákový Lasioderma serricorne (Fabricius, 1792), the cigarette beetle. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 13: 24.

 

2012

 • Blažej L., 2012: Entodny EK 2012 v CHKO Labské pískovce. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 12: 2-4.
 • Blažej L., 2012: Mravenci ze sbírek Václava Vysokého. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 12: 30-31.
 • Blažej L., Bogusch P., Holec M. & Podroužková Š., 2012: Výzkumy v roce 2012 v CHKO Labské pískovce a v NP České Švýcarsko. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 12: 4-8.
 • Blažej L., Čapek L. & Benda P., 2012: Zoologicky zajímavá lokalita odkaliště v Dolním Podluží. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 12: 23-24.
 • Blažej L., Čapek L., Kadlec J. & Michalega M., 2012: Faunistické střípky. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 12: 10-12.
 • Černý J., Blažej L., Lust Z. & Ritschel G., 2012: Společně na Fukově. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 12: 24-26.

Přednášková činnost:

 • Blažej L., 2013: Chov a odchov zmije Vipera latastei gaditana. Výroční schůze KKT, Prysk: 15. - 17.11.2013.
 • Blažej L., 2013: Pojednání o Vipera renardi s přihlédnutím k taxonu V. r. tienshanica. Výroční schůze KKT, Prysk: 15. - 17.11.2013.

 

2011

 • Blažej L., 2011: Entodny EK 2011. Národní park České Švýcarsko. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 11: 2-4.
 • Krásenský P. & Blažej L., 2011: Výsledky průzkumu za rok 2011. Střevlíkovití a drabčíkovití brouci. PR Arba. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 11: 4-6.
 • Blažej L., Michalega M., Černý J. & Malenovský I., 2011: Faunistické střípky. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 11: 11-13.
 • Kadlec J., Blažej L. & Michalega M., 2011: Tesaříci Labských pískovců. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 11: 13-14.
 • Kadlec J., Blažej L. & Michalega M., 2011: Dodatek k tesaříkům (Coleoptera: Cerambycidae) Labských pískovců. Sborník Okresního Muzea Most, Řada Přírodovědná, 33: 15-26.
 • Blažej L. & Lust Z., 2011: Ohrožená lokalita: pískovna Fukov. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 11: 14-16.

 

2010

 • Blažej L., 2010: Entodny EK 2010. Šluknovsko. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 10: 2-3.
 • Blažej L., 2010: Střevlíkovití brouci polních společenstev v severních Čechách. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 10: 17-21.
 • Blažej L., 2010: Významné druhy brouků Velkého rybníka a Světlíku! Mandava, Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf: 115-119.
 • Blažej L. & Hejduk J., 2010: Ohrožená lokalita Kateřinský mokřad. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 10: 22-24.
 • Blažej L. & Straka J., 2010: Výsledky monitoringu vybraných skupin hmyzu (Coleoptera: Carabidae; Hymenoptera: Aculeata) v bývalé lesní školce u Býnovce (CHKO Labské pískovce). Sborník Okresního Muzea Most, Řada Přírodovědná, 32: 23-42.
 • Černý J., Blažej L. & Hofmeister Š., 2010: Faunistické střípky 2010. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 10: 11-12.
 • Hofmeister Š., Blažej L. & Moravec J., 2010: Tesařík Necydalis maior (Linnaeus, 1758) v Labských pískovcích - shrnutí ekologických poznatků a nálezů za uplynulé 2 roky. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 10: 9-11.

 

2009

 • Baňař P., Blažej L., Hofmeister Š., Lust Z., Rejl S. & Trýzna M., 2009: Faunistické střípky 2009. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 9: 21-23
 • Blažej L., 2009: Exotičtí mravenci Václava Vysokého v MZM. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 9: 49.
 • Blažej L., 2009: Střevlíci rodu Chlaenius v severních Čechách. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 9: 26-27.
 • Blažej L., 2009: Výskyt druhu Carabus auratus a pestrokrovečníka Trichodes alvearius v severních Čechách. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 9: 24.
 • Blažej L., 2009: Vzácné druhy hmyzu vrchu Spravedlnost u Chřibské. Děčínské Vlastivědné Zprávy, XIX/2: 58-61.
 • Blažej L. & Baňař P., 2009: Hmyz vřesovišť Českého Švýcarska. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 9: 24-25.
 • Blažej L. & Bauer P., 2009: Ohlédnutí za střevlíkem Bembidion argenteolum po uplynulých šesti letech. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 9: 25-26.
 • Blažej L. & Černý J., 2009: Entodny EK při Labských pískovcích 2009. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 9: 2-4.
 • Blažej L. & Černý J., 2009: Pokračování výzkumu v opuštěném lomu u obce Raum v roce 2009. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 9: 19-21.
 • Blažej L. & Trýzna M., 2009: Výzkumy v Českém Švýcarsku. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 9: 4-7.
 • Černý J., Blažej L. & Trýzna M., 2009: Průzkum motýlů na rašeliništích Kachemoor a Moorteich v roce 2009. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 9: 18-19.
 • Marková I., Trýzna M. & Blažej L., 2009: Spáleniště u Jetřichovic tři roky po té. České Švýcarsko – Zpravodaj Správy NP České Švýcarsko, Krásná Lípa, 8(2): 6-8.

 

2008

 • Blažej L., 2008: Černé zmije v Českém Švýcarsku. České Švýcarsko – Zpravodaj Správy NP České Švýcarsko, Krásná Lípa, 7(2): 6.
 • Blažej L., 2008: Entomologické dny EK při Labských pískovcích. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 8: 3-4.
 • Blažej L. & Trýzna M., 2008: Výzkumy bezobratlých v Českém Švýcarsku. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 8: 4-7.
 • Blažej L. & Vonička P., 2008: Výzva ke spolupráci při mapování Carabus auratus a Trichodes alvearius. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 8: 10-11.
 • Blažej L., Černý J., Lust Z., Trýzna M. & Kopecký V., 2008: Faunistické střípky Českého Švýcarska. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 8: 11-13.
 • Blažej L. & Trýzna M., 2008: Výzkumy bezobratlých v Sasku. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 8: 13-14.
 • Černý J., Blažej L. & Trýzna M., 2008: Průzkum motýlí fauny na rašeliništích v Sasku. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 8: 14-16.
 • Bogusch P., Blažej  L. & Trýzna M., 2008: Žahadlový blanokřídlý hmyz na lokalitě Raum - LSG Sächsische Schweiz. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 8: 16-18.
 • Blažej  L. & Trýzna M., 2008: Návštěva Moravského zemského muzea v Brně. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 8: 24.
 • Blažej  L. & Trýzna M., 2008: Ze sbírek světových specialistů. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 8: 29-30.
 • Blažej L. & Trýzna M. 2007/2008: Výsledky průzkumu kutilek (Hymenopetra: Spheciformes) iniciačního stadia sukcese spáleniště na Krkavčím kameni u Jetřichovic (NP České Švýcarsko). Sborník Okresního Muzea Most, Řada Přírodovědná, 29/30: 117-121.
 • Blažej L., Trýzna M. & Phoenix J., 2008: Výsledky zoologických výzkumů bezobratlých živočichů v Českosaském Švýcarsku. In Bauer P., Kopecký V. & Šmucar J. (eds.): Labské pískovce – historie, příroda a ochrana území – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Labské pískovce, Děčín, 129 pp. + 32 pp. append., 87 - 93.

 

2007

 • Benda P., Blažej L., Černý J., Kopecký V. & Michalega M., 2007: Faunistické střípky. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 7: 6-7.
 • Benda P., Blažej L., Nesvadba P., Pokorný J. & Schneider J., 2007: Kulturní entomologická vložka. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 7: 31-32.
 • Blažej L., 2007: Střevlíkovití brouci (Coleoptera: Carabidae) nivy řeky Labe v CHKO Labské pískovce. (Laufkäfer (Coleoptera: carabidae) der Aue der Elbe im LSG Labské pískovce). Sborník Severočeského Muzea - Přírodní Vědy, Liberec, 25: 71 - 86.
 • Blažej L., 2007: Střevlíkovití brouci štěrkopískových náplavů řeky Labe. Děčínské Vlastivědné Zprávy, XVII/2: 37 - 39.
 • Blažej L., 2007: Entomologické dny EK při Labských pískovcích. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 7: 3-4.
 • Blažej L., 2007: Významné mokřady Jetřichovicka a okolí. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 7: 16.
 • Blažej L., 2007: Pískovny Českolipska. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 7: 16-17.
 • Blažej L., 2007: Ze sbírek světových specialistů. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 7: 31.
 • Blažej L. & Červinková Y., 2007: Za Leistusem do Krkonoš. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 7: 17-18.
 • Blažej L. & Červinková Y., 2007: Entomologické zážitky z Českého krasu. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 7: 18-19.
 • Blažej L., Farkač J., Häckel M. & Sehnal R., 2007: Faunistic records from the Czech Republic - 238. Klapalekiana, 43: 213 - 214.
 • Blažej L., Kadlec J., Lust Z. & Červinková Y., 2007: Expedice: Jižní Morava 2007. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 7: 19-22.
 • Blažej L., Marková I., Trýzna M. 2007: Zpráva z entomologického a bryologického průzkumu rašelinišť Českosaského Švýcarska. Ms. Depon. in: Verwaltung NP und LSG Sächsische Schweiz, Bad Schandau, 29 pp. + 11 pp. append.
 • Blažej L. & Trýzna M., 2007: Entomologické dny v Českém Švýcarsku. České Švýcarsko – Zpravodaj Správy NP České Švýcarsko, Krásná Lípa, 6(2): 1.
 • Blažej L. & Trýzna M., 2007: Výzkumy bezobratlých v Českém Švýcarsku v roce 2007. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 7: 5-6.

 

2006

 • Benda P., Blažej L. & Moravec P., 2006: Expedice Montenegro  2006. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 6: 21-23.
 • Blažej L., 2006: Ještě je můžeme vidět – střevlíček (Bembidion argenteolum). České Švýcarsko – Zpravodaj Správy NP České Švýcarsko, Krásná Lípa, 5(2): 3.
 • Blažej L., 2006: Střevlíkovití brouci (Coleoptera: Carabidae) nivy řeky Labe v CHKO Labské pískovce. Bakalářská práce, depon. in. FŽP UJEP, Ústí nad Labem, 86 pp.
 • Blažej L., 2006: Monitoring modrásků rodu Maculinea na území CHKO Labské pískovce. Závěrečná zpráva. Msc. Depon. In Správa CHKO Labské pískovce, Děčín. 8 pp. + 9 pp. Append.
 • Blažej L., 2006: Entomologické dny EK při Labských pískovcích. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 6: 1-2.
 • Blažej L., 2006: Seminář o motýlech. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 6: 3.
 • Blažej L., 2006: Výskyt modrásků rodu Maculinea na území CHKO Labské pískovce. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 6: 9-10.
 • Blažej L., 2006: Ze sbírek světových specialistů. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 6: 27.
 • Blažej L. & Benda P., 2006: Jak vytvořit z lesní školky entomologickou klenotnici. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 6: 6-7.
 • Blažej L. & Trýzna M., 2006: Entomologické výzkumy v Českém Švýcarsku v roce 2006. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 6: 4-5.
 • Blažej L., Trýzna M., Říha R., Kadlec J., Benda P. & Phoenix J., 2006: Faunistické střípky. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 6: 14-15.
 • Říha R. & Blažej L., 2006: Klepítníci. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 6: 19.
 • Trýzna M. & Blažej L., 2006: Spáleniště – vzácný biotop raritních druhů hmyzu Českého Švýcarska. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 6: 6.

 

2005

 • Blažej L., 2005: Moerickeho barevné misky. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 5: 3-4.
 • Blažej L., 2005: Ze sbírek našich specialistů. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 5: 11.
 • Blažej L., Lust Z., Michalega M., Benda P., Ryjáček V. & Trýzna M., 2005: Faunistické střípky 2005. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 5: 4-5.
 • Michalega M. & Blažej L., 2005: Poznatky z pozorování tesaříka Acmaeops septentrionis (C.G.THOMSON). Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 5: 5-6.
 • Vonička P., Honců M. & Blažej L., 2005: Příspěvek k poznání rozšíření a ekologie střevlíka Leistus rufomarginatus (Coleoptera: Carabidae) - nového druhu pro faunu Čech. (Contribution to the knowledge on distribution and ecology of Leistus rufomarginatus (Coleoptera: Carabidae), a new species for Bohemia (Czech Republic)). Klapalekiana, 41: 257 - 260.

 

2004

 • Blažej L., 2004: K rozšíření cvrčíka v severních Čechách. Děčínské Vlastivědné Zprávy, XIII/3: 28 - 29.
 • Blažej L., 2004: Dosavadní znalosti fauny žahadlových blanokřídlých Pastýřské stěny. Děčínské Vlastivědné Zprávy, XIII/4: 34 - 37.
 • Blažej L., 2003/2004: Roháčovití severních Čech (Coleoptera, Lucanidae). Mandava, Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf: 94-96.
 • Blažej L., 2003/2004: Dlouho postrádané druhy se objevují! Mandava, Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf: 97-98.
 • Blažej L., 2004: Broučí otazník v Labském kaňonu. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích,4: 2-3.
 • Blažej L., 2004: Významné faunistické nálezy (Col., Cerambycidae & Curculionidae). Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 4: 3.
 • Blažej L., 2004: Entomologický význam vrchu Spravedlnost u Chřibské. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 4: 4.
 • Blažej L., 2004: Megopis v Děčíně? Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 4:8.
 • Blažej L., 2004: K rozšíření cvrčíka v severních Čechách. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 4: 8.

 

2001-2003

 • Blažej L., 2001/2002: Hmyz varnsdorfského okolí. Brouci lesů, luk a pastvin. Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf: 58-60.
 • Blažej L., 2002/2003: Zajímavé entomologické nálezy Šluknovského výběžku. Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf: 74-77.

 

Výstavy:

Mravenci ze sbírek V.Vysokého, 40. let CHKO Labské pískovce, Zoo Děčín, 2012

Práce severočeských ilustrátorů přírody, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, 2014

 

 

Publikace perovek:

Většina perokreseb s entomologickou tématikou je uvedena na stránkách:

www.wdfentomology.wbs.cz

 

Agapanthia intermedia Ganglbauer, 1883

 • Kadlec J., 2010: Dodatek k tesaříkům Labských pískovců. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 10: 8-9.

Agrilus angustulus (Illiger, 1803)

 • Kadlec J., 2007: Příspěvek k faunistickému poznání krasců a tesaříků (Coleoptera: Buprestidae & Cerambycidae) na vrchu Špičák u Varnsdorfu. Mandava, Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf: 104-110.

Podalonia hirsuta (Scopoli, 1763)

 • Marková I., Trýzna M. & Blažej L., 2009: Spáleniště u Jetřichovic tři roky po té. České Švýcarsko – Zpravodaj Správy NP České Švýcarsko, Krásná Lípa, 8(2): 6-8.

Leistus rufomarginatus (Duftschmid, 1812)

 • Blažej L., 2002/2003: Zajímavé entomologické nálezy Šluknovského výběžku. Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf: 74-77.

Metopsia clypeata (P. W. J. Müller, 1821)

 • Blažej L., 2002/2003: Zajímavé entomologické nálezy Šluknovského výběžku. Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf: 74-77.

Aesalus scarabaeoides(Panzer, 1794)

 • Blažej L., 2003/2004: Roháčovití severních Čech (Coleoptera, Lucanidae). Mandava, Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf: 94-96.

Ceruchus chrysomelinus(Hochenwarth, 1785)

 • Blažej L., 2003/2004: Roháčovití severních Čech (Coleoptera, Lucanidae). Mandava, Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf: 94-96.

Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)

 • Blažej L., 2003/2004: Roháčovití severních Čech (Coleoptera, Lucanidae). Mandava, Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf: 94-96.

Platycerus caprea (De Geer, 1784)

 • Blažej L., 2003/2004: Roháčovití severních Čech (Coleoptera, Lucanidae). Mandava, Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf: 94-96.

Sinodendron cylindricum (Linnaeus, 1758)

 • Blažej L., 2003/2004: Roháčovití severních Čech (Coleoptera, Lucanidae). Mandava, Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf: 94-96.

Geotrupes stercorarius (Linnaeus, 1758)

 • Blažej L., 2003/2004: Dlouho postrádané druhy se objevují! Mandava, Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf: 97-98.

Odacantha melanura (Linnaeus, 1767)

 • Blažej L., 2003/2004: Dlouho postrádané druhy se objevují! Mandava, Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf: 97-98.
 • Blažej L., 2010: Významné druhy brouků Velkého rybníka a Světlíku! Mandava, Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf: 115-119.

Ocypus macrocephalus Gravenhorst, 1802

 • Blažej L., 2009:Vzácné druhy hmyzu vrchu Spravedlnost u Chřibské. Děčínské Vlastivědné Zprávy, XIX/2: 58-61.

Pemphredon montana Dahlbom, 1845

 • Blažej L., 2004: Dosavadní znalosti fauny žahadlových blanokřídlých Pastýřské stěny. Děčínské Vlastivědné Zprávy, XIII/4: 34 - 37.

Myrmecophila acervorum (Chopard, 1951)

 • Blažej L., 2004: K rozšíření cvrčíka v severních Čechách. Děčínské Vlastivědné Zprávy, XIII/3: 28 - 29.
 • Blažej L., 2004: K rozšíření cvrčíka v severních Čechách. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích,4: 8.

Bembidion argenteolum (Ahrens, 1812)

 • Blažej L., 2007:Střevlíkovití brouci štěrkopískových náplavů řeky Labe. Děčínské Vlastivědné Zprávy, XVII/2: 37 - 39.
 • Blažej L., 2006: Ještě je můžeme vidět – střevlíček (Bembidion argenteolum). České Švýcarsko – Zpravodaj Správy NP České Švýcarsko, Krásná Lípa, 5(2): 3.
 • Blažej L., 2004: Broučí otazník v Labském kaňonu. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích,4: 2-3.

Pselaphaulax dresdensis (Herbst, 1792)

 • Blažej L., 2010: Významné druhy brouků Velkého rybníka a Světlíku! Mandava, Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf: 115-119.

Pristilophus cruciatus(Linnaeus, 1758)

 • Trýzna M., 2004: Faunistické střípky – hmyz. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích,4: 5.

Pedostrangalia revestita (Linnaeus, 1767)

 • Trýzna M., 2004: Další vzácní obyvatelé Českého Švýcarska. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích,4: 7.
 • Kadlec J., 2010: Dodatek k tesaříkům Labských pískovců. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 10: 8-9.

Typhaeus typhoeus (Linnaeus, 1758)

 • Trýzna M., 2004: Editorial. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích,4: 1-2.

Exechesops sp. – Thajsko

 • Schneider J., 2007: Větevníček. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích,7: 31-32.

Funkcionář, hlavní organizátor a člen redakční rady Entomologického klubu při Labských pískovcích, správce klubového webu: 

www.entolabpis.wbs.cz

TOPlist