Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Vipera renardi tienshanica

zmije Vipera renardi tienshanica

 

Taxonomie zmijí okruhu "ursinii" je, byla a bude jistě předmětem zájmu taxonomů, jelikož se po analýzách DNA dostupných vzorků objevuje řada kryptických druhů, jak tomu svědčí i v poslední době vyšlé literární prameny (např. Ferchaud et al. 2012, Gvoždík et al. 2012, Kukuskin 2009, Tuniyev et al. 2010, Tuniyev et al. 2013). Po této rešerši uvádím pro současnost platnou taxonomii tohoto okruhu zmijí s odkazem na literaturu v závěru této sekce. Snad se na nic nezapomělo...

 

Taxonomie, distribuce Vipera renardi s.l.:

Vipera r. renardi (CHRISTOPH 1861) - Romania, Ukraine, Russia, Kazakhstan, Kirgiziya, Uzbekistan, Tadzikistan, Mongolia, China, 0 – 600 m (1250m)

Vipera r. bashkirovi GARANIN, PAVLOV & BAKIEV in BAKIEV et al. 2004 - Spassky Archipelago, south-western Tatarstan,

Vipera r. parursinii NILSON & ANDRÉN 2001 – northern Xinjiang, northwestern China, 660 – 1300 m

Vipera r. puzanovi KUKUSKIN 2009 - Mountain Crimea, 500–1000 m

Vipera r. tienshanica NILSON & ANDRÉN 2001 - Kyrgyzstan, E Uzbekistan, N Tajikistan, SE Kazakhstan, 1030 – 2750 m

 

Taxonomie, distribuce příbuzných druhů:

Vipera altaica TUNIYEV, NILSON & ANDRÉN 2010 - E Kazakhstan (Altay and Saur Mountains), loc.typ.: Altay, E Kaz. near Chernyaevka Village, 200 - 1200 m.

Vipera eriwanensis (REUSS 1933) - Armenia, NW Iran, NE Turkey, loc.typ.: Yerevan (at 2000 m elevation), Armenia, 1700-2800 m

Vipera ebneri KNÖPFLER & SOCHUREK, 1955 - Elburz mts., 2500- 3000 m.

Vipera lotievi NILSON, TUNIYEV, ORLOV, HOGGREN & ANDREN, 1995 – Russia, loc.typ.: S Russia (N Caucasus), Georgia, 1200-2700 m

Vipera shemakhensis TUNIYEV, ORLOV, TUNIYEV & KIDOV 2013 - NE Azerbaijan, loc.typ.: Shemakhan, 700 m

 

Taxonomie, distribuce Vipera ursinii s.l.:

Vipera u. anatolica EISELT & BARAN, 1970 – diskutabilní taxon - S/W Turkey; loc.typ.: Ciglikara Ormani, 50 km SSW of Elmali, 1700-2200 m

Vipera u. macrops (MÉHELY, 1911) - Balkan, incl. Montenegro; loc.typ.: Herzegowina, Konto, 1000-2300 m (50 m – Krk isl.)

Vipera u. moldavica NILSON, ANDRÉN & JOGER 1993 - Romania, Bulgaria, Moldova, 0 – 250 m (900 m)

Vipera u. rakosiensis MÉHELY, 1893 - E Austria, Hungary, Slovenia, Croatia, Serbia, S Romania, N Bulgaria, 120 – 385 m

Vipera u. ursinii (BONAPARTE, 1835) - SE France, E Austria, Italy, Croatia, Bosnia and Hercegovina, Monte Negro, Macedonia, Serbia, N Albania, Hungary, Romania, Bulgaria, Moldova, 900 – 2400 m

Vipera graeca (NILSON & ANDRÉN, 1988) - Ferchaud et al. 2012 - Albania, Greece, 1750 – 2000 m

 

Během roku 2013 nám byl zprostředkován import tohoto jedinečného taxonu v počtu 6 kusů v poměru pohlaví 3,3. Většina hádků byla před svlekem a značně dehydrovaná. Lokalizace naší populace je označena modrou šipkou  na mapě, která byla vytvořena z dostupných zdrojů pro přednášku při příležitosti výroční schůze KKT (Blažej 2013) a je pouze orientační!

Příjem potravy u většiny z nich byl v podobě jednodenního holátka bezproblémový. V případě pozření kobylky Tettigonia cantans či odrostlejšího holátka došlo vždy k jejich vyzvrácení. O nabízené ještěrky žádný z hadů nejevil zájem. Pouze v jediném případě po časovém odstupu jeden samec pozřel dospělého scinka Chalcides bedriagai. V současnosti jsou hadi drženi v karanténních podmínkách a připravování na krátké zimování. 

Pohlavní dimorfismus je u těchto hadů dobře patrný (vlevo samice, vpravo samec).

Vysoká variabilita folidozy pileu je znázorněna kresbou. Červeně označení jedinci jsou již v mrazáku.

 

Literatura

  • Blažej, L. 2013: Pojednání o Vipera renardi s přihlédnutím k taxonu V. r. tienshanica. Přednáška, Výroční schůze KKT, Prysk, 15. - 17.11.2013.
  • Ferchaud A.L., Ursenbacher S., Cheylan M., Luiselli L., Jelić D., Halpern B., Major A., Kotenko T., Keyan N., Behrooz R., Crnobrnja-Isailović J., Tomović L., Ghira I., Ioannidis Y., Arnal V. & Montgelard C., 2012: Phylogeography of the Vipera ursinii complex (Viperidae): mitochondrial markers reveal an east–west disjunction in the Palaearctic region. Journal of Biogeography (J. Biogeogr.), 39: 1836–1847
  • Gvoždík, Václav; David Jandzik, Bogdan Cordos, Ivan Rehák, Petr Kotlík 2012: A mitochondrial DNA phylogeny of the endangered vipers of the Vipera ursinii complex. Molecular Phylogenetics and Evolution, 62: 1019-1024 pp.
  • Kukuskin, Oleg V. 2009. Vipera renardi puzanovi ssp. nov. (Reptilia: Serpentes: Viperidae) as a new subspecies of steppe viper from mountain Crimea. Sovremennaya Gerpetologiya, 9(1-2) 2009: 18-40
  • Nilson, G., Andrén, C. 2001. The meadow and steppe vipers of Europe and Asia — the Vipera (Acridophaga) ursinii complex. Acta Zool. Acad. Scien. Hung. 47: 87-267.
  • Tuniyev, B.; Nilson, G. & Andrén, C. 2010. A new species of viper (Reptilia, Viperidae) from the Altay and Saur Mountains, Kazakhstan. Russian Journal of Herpetology, 17 (2): 110-120.
  • Tuniyev, S. B.; N. Orlov, B. Tuniyev, A. Kidov 2013. On the Taxonomical Status of Steppe Viper from Foothills of the South Macroslope of the East Caucasus. Russ. J. Herpetol., 20 (2): 129-14

 

.

 

 

...po krátkém odzimování nějaké současnější foto

 

TOPlist