Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Vipera berus

 

Výzkum zmijí v severních Čechách - potřeba nebo tradice

 

Zmije obecná je velký herpetologický fenomén naší fauny, a proto bych rád prezentoval některé fotografie tohoto druhu získané při každoročních exkurzí za zmijemi po Čechách. Musím na tomto místě upozornit, že jelikož se jedná o druh chráněný zákonem, není možné bez potřebné byrokracie a bez povolení (výjimky dle ust. § 56 ZOPK ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů uvedených v § 50 ZOPK) s tímto druhem manipulovat. Veškerá manipulace a výzkum zmijí, který již třetím rokem provádím je v souladu se spoluprací s AOPK ČR. Výsledky této činnosti bych časem rád odpublikoval a podaří-li se, také pověsil v nějakém kompatibilním formátu na tyto stránky.

 

V rámci mojich dosavadních zkušeností lze stanovištní nároky zmije V. berus v Čechách popsat jako soustředěné do členité krajiny s kontrastem vlhkého a suchého, často až xerothermního prostředí. Jsou to mnohdá údolí větších či menších toků, okraje mokřadů, bultovitých luk, olšin, mezí apod. s přiléhajícími jižními svahy, okrajemi borových lesů, skalními výchozy, sutěmi, mýtinami, často se sluní v porostech ostružiníků či v hromadách klestí z potěžebních zbytků. Její nálezy jsou často překvapivé a většinou se překrývají s biotopy úživnými a druhově diverzními (výskyt pak často velmi hojný) či v lokalitách s klimatickými, geografickými či geomorfologickými extrémy (výskyt geneticky významných populací - barevné odchylky, atavistické populace apod.). V rámci praxe ochrany přírody se jedná o typický bioindikátor!!! Nejsnáze lze zmije potkat v posthibernačním období, kdy je krátký travní porost a vegetace vůbec, zmije nejsou plaché a často soustředěné do okrsků/krajinných segmentů.

 

V rámci průzkumu se zabývám vlastnostmi populací a jejich nároků na stanoviště v konkrétních regionech Čech.

 

Best of V. berus 2011

 

Samice označená jako číslo 1 byla po dvou letech opět zachycena na svém původním místě, značení bylo obnoveno a radosti ze vzácného setkání také řádně oslaveny....

 

Velmi zajímavý nález se zadařil na úplném sklonku sezóny - melanická samice těsně po porodu a za pár dnů také jeden z jejích potomků (váhá 2 g délka ca 13 cm)...

No a pár snímků barevně vydařenějších jedinců...

Prezence zmijí v ZOO Děčín

Melanická populace zmije obecné v severních Čechách. Na snímku je také zachycen subadultní samec v přebarvovací fázi života.

 

Venkovní výběh pro zmije obecné v Děčínské ZOO zhotovený ve spolupráci s "viperazvdf".

 

Úspěšně odzimované zmije se letos poprvé ukázali 22.3.2011. Nyní jsou dopoledne vystavené v své plné parádě  pravidelně při jenom trochu hezkém počasí. Zda-li budou úspěšné v reprodukci se uvidí... Rozhodně se běžte podívat, melanická forma zde bude možná k vidění již pouze letos - příprava vlastních venkovních prostor.

TOPlist